Kariéra

 

Hľadáme spolupracovníkov, ktorí chcú pozitívne zmeniť prístup k projektovaniu. Naša firemná kultúra je postavená na tvorivých a tímovo-orientovaných pracovníkoch, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť a s inovatívnou energiou sa zamerať na svoju prácu.

Ponúkame flexibilný pracovný čas a možnosť rásť pod vedením skúsených odborníkov. Spolupracujeme s renomovanými architektmi a ročne pracujeme na množstve projektov – od malých rodinných domov až po náročné konštrukcie.

 

ŠTUDENTI A ABSOLVENTI

Podporujeme študentov, ktorí chcú svoje vedomosti a poznatky o statike rozširovať práve s nami. Inžinieri a konštruktéri statiky sa učia celý život. Toto si uvedomujeme a preto umožňujeme študentom popri škole naberať skúsenosti z praxe. Ako členovia tímu môžu participovať na projektoch rôznej obťažnosti a tieto poznatky potom využiť pri svojom štúdiu.

 

TÍMOVÁ PRÁCA

Naša otvorená štruktúra rozvíja individuality k tímovo-orientovaným nezávislým osobnostiam, ktoré sú ochotné sa učiť. Pracujeme v malých pracovných skupinách statikov a konštruktérov. Pri každom novom projekte vytvoríme tím tak, aby boli čo najlepšie využité sily jednotlivcov. Na základe náročnosti zadania vytvárame skupiny pozostávajúce z 2-6 členov. Tento systém umožňuje mladým pracovníkom zúčastniť sa na zaujímavých projektoch.

 

PRVÍ MEDZI ROVNÝMI

V našej firme sa snažíme implementovať systém partnerstva tak, aby čo najviac členov nášho tímu zdieľalo komerčnú zodpovednosť a tým im ponúkame možnosť zúčastňovať sa na úspechu našej spoločnosti.

Ak chcete rozšíriť náš tím posielajte nám svoje životopisy, motivačné listy a portfólia (ukážky projektov) na mailovú adresu office@bocekpartners.com.

Šmyková výstuž
Prilba
Výstuž v stene
Železobetónová konštrukcia